Anunț de înscriere la concursul de rezidențiat

          Certificatul medical privind starea de sanatate a candidatilor care se vor inscrie la concursul de rezidentiat pe post si pe loc in Domeniul Medicina, Medicina Dentara si Farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2021, va fi eliberat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria, doamna doctor Marcovici Cristina Lacramioara, director medical ( telefon: 0762.607.634 ), in care se va preciza ca este apt/inapt din punct de vedere medical ( fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza.

DIRECTOR EXECUTIV,
Stelian Cristea

SEF BIROU RUNOS,
Ec. Florentina Ancu

DOCUMENT ATAȘAT