PROIECT – POCU 122607

PROIECT – POCU 122607
CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE
PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE

RUNDA 11

 1. ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A SPECIALIȘTILOR (ASISTENT MEDICAL COMUNITAR si MEDIATOR SANITAR)
  (Runda a 11 a)– GRUP ȚINTĂ pentru componenta de Asistență Medicală Comunitară (descărcare)
 2. Lista AAPL-uri pentru Runda 11 Asistenti Medicali Comunitari (descărcare)
 3. Lista AAPL-uri pentru Runda 11 Mediatori Sanitari (descărcare)
 4. Formular Cerere inscriere procedura de recrutare si selectie a specialistilor AMC si MS (descărcare)

RUNDA 12

 1. ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A SPECIALIȘTILOR (ASISTENT MEDICAL COMUNITAR si MEDIATOR SANITAR)
  (Runda a 12 a)– GRUP ȚINTĂ pentru componenta de Asistență Medicală Comunitară (descărcare)
 2. Lista AAPL-uri pentru Runda 12 Asistenti Medicali Comunitari (descărcare)
 3. Lista AAPL-uri pentru Runda 12 Mediatori Sanitari (descărcare)
 4. Formular Cerere inscriere procedura de recrutare si selectie a specialistilor AMC si MS (descărcare)