Anunț de atribuire

la procedura de achizitii pentru atribuirea contractului SERVICII ORGANIZARE SEMINARII   Autoritatea contractanta: DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI TELEORMAN, […]