Rezultatele finale ale proiectului „Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern!” Cod My SMIS 106519

 

Nr. crt

Numele si prenumele Funcţia pentru care a candidat Categoria

Expert

Rezultat

1.

Parvu Simona Coordonator naţional formare Expert naţional,

5 -10 ani

Selectat
2. Catrinou Liliana Expert acreditare CMR DSP Teleorman

Expert naţional,

5 -10 ani

Selectat
3. Serban Amalia Expert schimburi internaţionale

Expert naţional,

5 -10 ani

Selectat
4. Serban Amalia Expert supervizare ştiinţifică

Expert naţional,

5-10 ani

Selectat
5. Costin luliana Vica Expert recrutare/administrare GT DSP Teleorman Expert naţional,

5-10 ani

Selectat

Document atașat: