Anunț de recrutare și selecție

Anunț de recrutare și selecție a specialiştilor (asistent medical comunitar/mediator sanitar) – grup țintă pe componenta de asistență medicală comunitară […]

Procedura de recrutare și selecție a specialiștilor (asistent medical comunitar/mediator sanitar) – grup țintă – care vor face parte din echipa comunitară integrată proiect: crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, pocu/375/4/22/122607

  DOCUMENTE ATAȘATE Anunț Cerere de înscriere procedură recrutare și selecție Listă AAPL asistenți medicali comunitari Listă AAPL mediatori sanitari […]