Rezultat după proba scrisă la concurs de ocupare post vacant de asistent medicină generală

REZULTATUL
dupa proba scrisa la concursul pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical medicina generala – Compartimentul  supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile – Unitatea de Produse Antiepidemice

 

  1. 8658/11.11.2021 –  66,10 puncte -ADMIS
  2. 8875/18.11.2021 – 35,75 puncte – RESPINS

 

Eventualele contestatii se depun la secretarul comisiei in cel mult  24 ore de la data afisarii   rezultatelor probei scrise.

Interviul se va sustine in data de 06.12.2021, ora 10,00  la sediul  D.S.P. Teleorman din  Alexandria, str. Mihaita Filipescu nr. 32.

 

Secretar – Obretin Iulia