Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante, de inspector clasa I grad profesional principal

DSP Teleornan organizeaza concurs, in conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr.61 112008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante, de inspector clasa I grad profesional principal- Compartimentul de asistenta medicala si programe, cu studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte ingineresti-ingineria produselor alimentare, specialitatea controlul si expertiza produselor alimentare.

Concursul se va desfasura in data de 15 octombrie 2014, ora 10,00- proba scrisa si 17 octomb rie 2014, ora 10,00- interviul , la sediul Directiei de Sanatate Publica Teleorman.