Anunț – În atenția candidaților pentru înscrierea la rezidențiat, sesiunea 20.11.2022, eliberare certificat medical

A N U N T

 

Certificatul medical privind starea de sanatate a candidatilor care se vor inscrie la concursul de rezidentiat pe post si pe loc pentru domeniile Medicina, Medicina Dentara si Farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022, va fi eliberat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria, doamna doctor Marcovici Cristina Lacramioara, director medical ( telefon: 0762.607.634 ), in care se va preciza ca este apt/inapt din punct de vedere medical ( fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA ANCU

SEF BIROU RUNOS,
CARMEN BENE