Anunț evaluare dosare depuse de candidați

 
In urma  analizarii dosarelor depuse, pe baza criteriilor de evaluare, candidatii declarati admisi au obtinut un punctaj , dupa cum urmeaza:

 

  1. Isar Cristina Cornelia –  100 puncte;
  2. Antohe Adriana Sorina – 100 puncte.

 

Secretar comisie,
Carmen Bene