Comunicat de presa referitor la videoconferinta din 23.01.2014

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

A JUDEŢULUI TELEORMAN

Str. Av. Alexandru Colfescu Nr. 79, Cod 140048 , Alexandria

( 40 247 311 354  40 247 311 221 FAX  40 247 312 224)

Tema videoconferinţei din data de 23.01.2014 a fost  Strategia Naţionala de Sănătate 2014-2020, care are ca obiectiv prioritar îmbunătăţirea stării de sănătate a românilor, documentul fiind esenţial în obţinerea de fonduri UE, ceea ce constituie o premieră în sistemul nostru sanitar.

Strategia Ministerului Sănătăţii este un document elaborat cu scopul de a  furniza cadrul general de intervenție pentru amendarea slăbiciunilor sistemului identificate în sectorul de sănătate: să reducă inegalităţile importante existente în sănătate, să optimizeze utilizarea resurselor în serviciile de sănătate în condiţii de cost- eficacitate crescute utilizând medicina bazată pe dovezi şi, nu în ultimul rând, să îmbunătăţească capacitatea administrativă şi calitatea managementului la toate nivelurile.

Potrivit ministrului Sănătăţii Eugen Nicolăescu, elaborarea Strategiei Naţionale a pornit de la analiza datelor relevante cu privire la indicatorii demografici, indicatorii stării de sănătate a populaţiei, a resurselor materiale, umane şi financiare. De asemenea, analiza a luat în considerare informaţiile transmise de către autorităţile locale, care sunt cel mai aproape de cetăţeni şi cunosc mai bine nevoile locale, precum şi consultările cu reprezentanţii şi beneficiarii sistemului sanitar.

Documentul prezentat urmăreste trei arii strategice mari, respectiv: sănătatea publică – maniera în care se răspunde principalelor probleme de sănătate publică; serviciile de sănătate – modalitatea în care se asigură accesul la servicii şi optimizarea ofertei de servicii pe niveluri de acordare a acestora; măsurile transversale – care presupun abordări intersectoriale, cu impact asupra sistemului sanitar, incluzând aici capacitatea instituţională la toate nivelurile şi nevoile de investiţii, cum ar fi cele în sistemele informaţionale şi în infrastructură.

În cea de a 2-a parte a videoconferinţei domnul secretar general Adrian Pană, după o prezentare mai detaliată a Strategiei Naţionale de Sănătate a dorit să asculte părerile şi sugestiile reprezentanţilor din toate judetele în ceea ce priveşte documentul elaborat. În aceste sens doamna dr.Maria Mioara Comana, director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Teleorman ,,a pus punctul pe un mare I”conform spuselor  domnului secretar general Adrian Pană, punctând următoarele:

,,În Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020 domnule ministru regăsesc un capitol,, Reducerea mortalităţii şi morbidităţii prin TBC” şi trebuie să vă informez că în planul meu privind Sănatatea in judeţul Teleorman, am stabilit ca obiectiv reducerea incidenţei TBC.

Din nefericire pentru mine judeţul Teleorman se află şi anul acesta in primele 3 judeţe din România, ca incidenţă de TBC.

De ce, domnule ministru nu putem să prioritizăm la nivel de tară finanţarea programelor de sănătate în funcţie de incidenţa acestora în judeţul respectiv?

Vă motivez că, deşi de fiecare dată reducerea incidenţei TBC-ului a fost prioritatea mea numarul unu, din lipsa finanţării nu am putut duce până la capăt acest obiectiv. Vă dau un exemplu, într-un judeţ în care incidenţa este de 2%, iar în Teleorman este de 10%, finanţarea este aceeaşi.

Rog, faceţi o prioritizare a finanţării la nivel de MS, privind incidenţa bolii pe judeţ.”

DIRECTOR EXECUTIV

DR.MARIA MIOARA COMANA