Rezultate după proba scrisă la concurs ocupare post Șef birou Administrativ-Mentenanță

REZULTATELE  DUPA PROBA SCRISA
la concursul  organizat  in  17.12.2021 ,   pentru ocuparea postului  vacant de Sef Birou – Biroul Administrativ si Mentenanta

 

  1. 9353  –   84  puncte –  ADMIS
  2. 9371  –   11 puncte – RESPINS

 

Eventualele contestatii se depun la secretarul comisiei in cel mult  24 ore de la data afisarii   rezultatelor probei scrise.

 

Interviul se va sustine in data de  21.12.2021, ora 10,00, in sediul din Alexandria, str. Av.Alexandru Colfescu nr. 79.

 

Secretar comisie : Obretin Iulia