Comunicat de presa – videoconferinta din 14.02.2014

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

A JUDEŢULUI TELEORMAN

Str. Av. Alexandru Colfescu Nr. 79, Cod 140048 , Alexandria

( 40 247 311 354  40 247 311 221 FAX  40 247 312 224

Comunicat de presă

Ministerul Sănătăţii a organizat vineri, începând cu ora 10.30, o nouă videoconferinţă pe marginea pachetului de bază din sistem. De data aceasta, tema a fost: Ambulatoriul de specialitate – specialităţi paraclinice; îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu şi reabilitare medicală. La întâlnire au participat toţi factorii implicaţi din judeţ, inclusiv reprezentanţi ai mass-mediei locale.

Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, dr. Adrian Pană a precizat că prin pa­chetul minimal de servicii, medicii de familie şi cei specialişti vor putea să prescrie o gamă mai variată de analize. S-a subliniat faptul că, în cazul investigaţiilor complexe, precum computerul tomograf(CT) şi rezonanţa magnetică nucleară(RMN), acestea trebuie să se supună unor standar­de agreate la nivel internaţional, iar în condiţiile în care aceste investigaţii nu corespund standardelor res­pective, furnizorul nu va primi decontarea serviciilor. „Nu vrem să supunem pacienţii unui risc suplimentar de iradiere. În privinţa dublării sau triplării unor analize me­dicale, care se fac din motive subi­ective, vor exista criterii clare prin ca­re Casa de Asigurări poate contracta serviciile, asigurându-se că fur­nizorul respectiv îndeplineşte criteriile astfel încît să nu fie necesară repetarea analizelor. “, a declarat Adrian Pană.

De asemenea, s-a vorbit despre necesitatea actualizării preţului de decontare de către Casa de Asigurări de Sănătate a procedurilor şi investigaţiilor paraclinice.  În ceea ce priveşte serviciile de medicină dentară, a fost subliniată importanta  prevenţiei pentru copii, astfel încît aceştia să nu ajungă la carii, iar pentru persoanele vîrstnice s-a stabilit finanţarea protezelelor.

Legat de îngrijirea la do­miciliu, domnul dr. Adrian Pană a precizat că intenţia MS prevede posibilitatea de finanţare din fonduri externe, iar despre îngrijirile paliative la domiciliu se doreşte ex­tin­derea lor şi la alte afecţiuni terminale în afara cancerului.

Biroul de Presă