Anunț de promovare personal contractual

Directia de Sanatate Publica Teleorman , organizeaza  in data de 04 octombrie 2021, ora 10,00, examen de promovare in functia de asistent medical , in conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

  • din post de asistent medical debutant generalist in post de asistent medical generalist in cadrul Laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica – Diagnostic microbiologic;
  • din post de asistent medical debutant igiena in post de asistent medical igiena in cadrul Compartimentului de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile;
  • din post de asistent medical debutant generalist in post de asistent medical generalist in cadrul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca;
  • din post de asistent medical debutant igiena in post de asistent medical igiena in cadrul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca;

Examenul se va desfasura la sediul D.S.P.Teleorman din Alexandria, str.Mihaita Filipescu nr.32 si va consta intr-o proba scrisa.

Tematica si bibliografia sunt anexate.

DIRECTOR EXECUTIV,
STELIAN CRISTEA

SEF BIROU RUNOS,
FLORENTINA ANCU

DOCUMENTE ATAȘATE