Rezultate după proba scrisă examen post medic de familie

REZULTATE DUPA PROBA SCRISA
obtinute la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de medic specialitatea medicina de familie , din data de 14.12.2021, ora 10,00

 

Nr.crt. Cod de autentificare Punctaj proba scrisa ADMIS/RESPINS
1 8539 97 puncte ADMIS

 

Secretar ,
Dr. Videa Eugenia – medic specialist igiena