Rezultate concurs după proba scrisă

REZULTATELE  DUPA PROBA SCRISA
la concursul  de recrutare  din  05.08.2021  pentru  ocuparea  postului vacant de consilier I superior –

Compartimentul buget-finante

  1. 5454 – 85  PUNCTE – ADMIS

Interviul se va sustine in data de 05.08.2021, ora 15,00

Eventualele contestatii se depun la secretarul comisiei in cel mult  24 ore de la data afisarii in rezultatelor probei scrise.

Secretar comisie:
Bene Carmen – consilier superior