Rezultat după proba scrisă – concurs

REZULTATUL
dupa proba scrisa la concursul pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical debutant igiena
Compartimentul  de evaluare si promovare a sanatatii

 

  1. 2255 –  76,8  puncte -ADMIS

 

Eventualele contestatii se depun la secretarul comisiei in cel mult  24 ore de la data afisarii   rezultatelor probei scrise.

 

Interviul se va sustine in aceeasi zi  22.03.2022, ora 14,30  la sediul  D.S.P. Teleorman din  Alexandria, str. Mihaita Filipescu nr. 32.

 

Secretar – Obretin Iulia