Lista cu rezultatele la procedura de recrutare experți

 

ETAPA II  – Evaluarea candidatilor in cadrul probelor stabilite de comisie
( conform procesului verbal al comisiei de recrutare si selectie nr. 3886/15.05.2020 )

 

Nr.
Crt.

Numele si prenumele Pozitia pentru care candideaza Rezultatul

1.

ISAR CRISTINA CORNELIA Formator senior  ,, Cresterea nivelului de competente profesionale ale medicilor de familie in diagnosticarea prenatala pentru limitarea incidentei bolilor genetice si a malformatiilor congenitale„ (pentru minim 4 grupe de formare si maxim 7 prin realocarea la grupele care nu au fost formate).

ADMIS

2. ANTOHE  ADRIANA SORINA

Formator expert   ,, Cresterea nivelului de competente profesionale ale medicilor de familie in diagnosticarea prenatala pentru limitarea incidentei bolilor genetice si a malformatiilor congenitale „ ( pentru minim 4 grupe de formare si maxim 7 prin realocarea la grupele care nu au fost formate ).

ADMIS

 

DIRECTOR EXECUTIV,
STELIAN CRISTEA

 

 

Presedinte comisie de selectie,
Sorin Sferle

Nr. 3894/15.05.2020