Lista cu rezultatele finale la procedura de recrutare experți

 

Nr.
Crt.

Numele si prenumele Pozitia pentru care candideaza

Rezultatul

1. ISAR CRISTINA CORNELIA Formator senior  ,, Cresterea nivelului de competente profesionale ale medicilor de familie in diagnosticarea prenatala pentru limitarea incidentei bolilor genetice si a malformatiilor congenitale „ ( pentru minim 4 grupe de formare si maxim 7 prin realocarea la grupele care nu au fost formate ).

ADMIS

2.

ANTOHE  ADRIANA

Formator expert   ,, Cresterea nivelului de competente profesionale ale medicilor de familie in diagnosticarea prenatala pentru limitarea incidentei bolilor genetice si a malformatiilor congenitale „ ( pentru minim 4 grupe de formare si maxim 7 prin realocarea la grupele care nu au fost formate ).

ADMIS

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,
STELIAN CRISTEA

 

 

 

 

Presedinte comisie de selectie,
Sorin Sferle

Nr.4023/20.05.2020