Invitație de participare

 
Direcția de Sănătate Publica Teleorman,cu sediul in Alexandria, Str. Al.Colfescu, Nr. 79, cod fiscal 4567980 organizează prin reprezentanții săi legali, in conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, procedura simplificata de achiziție având ca obiect achiziționarea de SERVICII ORGANIZARE SEMINARII (EVENIMENTE CURSURI DE FORMARE / WORKSHOP-URI ); COD CPV: 79951000-5, respectiv :

  • Lot 4 Servicii organizare stagii/ conferințe / webinarii (taxa participare, suport tehnic,)
  • Lot 5 Servicii organizare workshop ON LINE (suport si asistenta tehnica )

 

In acest sens, va invitam sa depuneti Oferta pentru Atribuirea Contractului pana in ziua de 02 decembrie ora 12:00, la sediul autoritatii contractante sau prin e-mail la adresa specificata in documentatie, cu mentionarea termenului de valabilitate al ofertei.

 

Deschiderea ofertei va avea loc in data de 02 DECEMBRIE ora 14:00;

 

Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achizitie il constituie: «pretul cel mai scazut».

Orice corespondenta, comunicare, se vor transmite numai sub forma de document scris, inregistrat la registratura unitatilor in momentul transmiterii si respectiv primirii.

 

Anexam la prezenta Documentatia pentru Elaborarea si Prezentarea Ofertei, care este disponibila si pe site-ul intitutiei la adresa www.dsptr.ro

 

 

DIRECTOR EXECUTIV
CRISTEA STELIAN

 

 

MANAGER PROIECT
SFERLE SORIN

 
 
DOCUMENTE ATAȘATE