Drept la replică la articolul “Dezinteres total pentru asigurarea vaccinurilor necesare în caz de urgenţă”

   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

A JUDEŢULUI TELEORMAN

Str. Av. Alexandru Colfescu Nr. 79, Cod 140048 , Alexandria

( 40 247 311 354  40 247 311 221 FAX  40 247 312 224

Către,

Ziarul Mara

 În atenţia Domnului Redactor Şef

Drept la replică la articolul ,, Dezinteres total pentru asigurarea vaccinurilor necesare în caz de urgenţă”.

Direcţiile de Sănătate Publice Judeţene nu se ocupă de aprovizionarea spitalelor, cu vaccinuri de tip antitetanos, antirabic sau antiviperin. Legislaţia în vigoare prevede ca fiecare unitate sanitară să-şi achiziţioneze în funcţie de  de consum cantitatea de vaccinuri utilă pentru pacienţi. Pentru aceasta la inceput de an, spitalele vor intocmi contracte cu institute producătoare sau cu firme de distribuţie  şi în baza acestor contracte vor avea garantată aprovizionarea.

La ora actuală DSP TR prin derularea programelor naţionale de imunizare, primeşte de la Ministerul Sănătăţii vaccin antitetanic, numai pentru vaccinarea gravidelor. La data prezentă în rezerva antiepidemică judeţeană nu există vaccin antitetanic pentru că nu ne-a fost furnizat de către Ministerul Sănătăţii. La demersurile noastre da a achiziţiona  vaccinuri (VTA), începute în luna martie, ne-am lovit de imposibilitatea de a găsi o firmă care să ne ofere vaccin la un preţ accesibil. Serviciul de achiziţii al DSP TR urmăreşte permanent, posibilitatea de achiziţie a vaccinului tetanic pentru a putea vaccina gravidele care au împlinit 7 luni si 2 săptămâni de sarcină.

Suntem în legătură permanentă cu toate spitalele din judeţ, cunoscând toate dificultăţile cu care se confruntă, inclusiv aceea a procurării vaccinurilor tetanice si antirabice.Realitatea este că aceste firme nu aduc continuu vaccinul în ţară de teamă că nu-l vor vinde, având în vedere preţul ridicat şi datorită nemulţumirii privind plata cu întârziere a facturilor.

DSP TR  a trimis în repetate rânduri adrese către managerii spitalelor, atenţionându-i asupra riscului epidemiologic major pe care un pacient cu plagă potenţial tetanigenă sau potenţial rabică o poate avea, întrucât fără vaccin decesul pacientului este imimnent, neexistând alt tratament.

Direcţia de Sănătate Publică are rol de semnalare a riscului epidemiologic şi de informare a Ministerului Sănătăţii asupra situaţiei din teritoriu, astfel DSP TR a trimis către MS necesarul de vaccin tetanic si antirabic pentru fiecare spital în parte, urmând ca acestea sa fie achiziţionate centralizat. UNIFARM va anunţa terminarea achiziţiei şi spitalele vor primi necesarul contractat direct.

Direcţiile de Sănătate Publică judeţene nu mai au nici un fel de atribuţii în procesul de achiziţonare al vaccinurilor de 5 ani de zile.

DIRECTOR EXECUTIV

DR. MARIA MIOARA COMANA