Comunicat privind convocarea în ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pentru analizarea situației apărute la nivelul comunelor Furculești, Suhaia și Lisa

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL TELEORMAN

COMITETUL JUDEȚEAN  PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

COMUNICAT

Astăzi, 07.07.2016, a fost convocat  în ședință  extraordinară  Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru  analizarea situației  apărute la  nivelul  comunelor Furculești, Suhaia și Lisa unde s-au constatat, ca urmare a programului de monitorizare, de control și audit a apei potabile distribuite populației, analize pozitive pentru bacterii coliforme, E-coli și enterococi.

Următoarele aspecte au fost evidențiate:

– în urma prelevării de probe și analizării acestora, constatându-se depășiri ale indicatorilor pentru bacterii coliforme, E-coli și enterococi, Direcția de Sănătate Publică Teleorman a notificat primăriile cu privire  la măsurile ce urmează a fi instituite în regim de urgență, (sistarea temporară a distribuției apei în sistem centralizat și remedierea deficiențelor) inclusiv anunțarea și avertizarea populației de a nu consuma apa din rețeaua centralizată;

– deoarece primăriile nu au întreprins măsuri în vederea remedierii deficiențelor constatate, neconștientizând riscul major de apariție a unor afecțiuni de natură hidrică, în conformitate cu prevederile art. 8 pct. 3 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, D.S.P. Teleorman a informat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Teleorman, în vederea dispunerii unor măsuri suplimentare în regim de urgență;

– deoarece la nivelul comunei Furculești s-a constatat că nu s-a intreprins nicio activitate pentru remedierea deficiențelor, înregistrându-se depășiri constante ale indicatorilor pentru bacterii coliforme, E-coli și enterococi, Direcția de Sănătate Publică Teleorman, a dispus prelevarea și analizarea de probe din fântânile individuale de la nivelul comunei; In urma buletinelor de analize, s-au constatat aceleași depășiri ale indicatorilor menționați ca și în cazul probelor de apă prelevate și analizate din sistemul centralizat;

-la nivelul comunei Suhaia s-a achiziționat o stație de clorinare care în prezent, se află în probe și este monitorizată zilnic de specialiști;

-la nivelul comunei Lisa, urmare dispunerii măsurilor de către D.S.P.Teleorman, s-a constatat că deficiențele au fost rezolvate;

S-a concluzionat că problema depășirilor de indicatori bacteriologici din apa distribuită către populație, trebuie conștientizată în primul rând de primari, (care au în responsabilitate sistemele de distribuire a apei potabile în mod centralizat) întrucât există un risc major de îmbolnăvire pentru populație, în special pentru copii și bătrâni;

Prefectul județului, vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, directorul executiv al DSP, inspectorul șef ISU și alți membrii ai CJSU s-au deplasat în comunele Furculești și Suhaia pentru evaluarea situației. Urmare deplasării, în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență,  s-au stabilit următoarele măsuri:

-s-a dispus menținerea sistării temporare a furnizării apei în sistem centralizat către populație și agenții economici în comunele Furculești și Suhaia, până la remedierea totală a deficiențelor constatate prin îndeplinirea întocmai a măsurilor dispuse și obținerea buletinelor de analiză bacteriologică conforme;

 

– pentru aprovizionarea  cu apă a populației din comuna Furculești, se vor deplasa în baza unui program stabilit, 3 autospeciale puse la dispoziție de către ISU, care în prealabil vor fi igienizate de DSP. Programul de alimentare se va derula până la rezolvarea  problemei calității apei din sistemul centralizat;

– sursa de alimentare va fi din rețeaua de alimentare cu apă a municipiul Alexandria, iar umplerea autospecialelor se va face în prezența inspectorilor DSP;

– reprezentanții primăriei Furculești, sub coordonarea D.S.P.Teleorman și a asistentului comunitar al comunei, se vor deplasa din casă în casă pentru informarea și avertizarea populației privind riscul și interzicerea  consumului de apă din rețeaua centralizată și fântânile individuale;

– s-a dispus ca fântânile individuale să fie asanate și dezinfectate, cu sprijinul primăriei acolo unde se impune.

–  s-a constituit o comisie de monitorizare a situației la nivelul comunelor Furculești și Suhaia.

In acest sens, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat o hotărâre.