Comunicat de presa – 8 aprilie 2013

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

A JUDEŢULUI TELEORMAN

Str. Av. Alexandru Colfescu Nr. 79, Cod 140048 , Alexandria

( 40 247 311 354  40 247 311 221 FAX  40 247 312 22

COMUNICAT DE PRESĂ

Conform OMS nr. 422/29.03.2013 si a Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 bis, intrat în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2013, toţi medicii de familie sunt rugaţi să se prezinte la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Teleorman începând cu data de 15 aprilie 2013 în vederea încheierii Contractelor pentru furnizarea produselor achiziţionate prin licitaţii publice organizate la nivel naţional către unitaţile sanitare care derulează programe naţionale de sănătate publică.

DIRECTOR EXECUTIV,

DR. MARIA MIOARA COMANA