Comunicat de presa – 30 mai 2013

MINISTERUL SANATATII

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA

A JUDETULUI TELEORMAN

Str. Av. Alexandru Colfescu Nr. 79, Cod 140048 Alexandria

( 40 247 311 354  40 247 311 221 FAX  40 247 312 224

 e-mail : secretariat@dsptr.ro

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE !

Decontarea serviciilor medicale efectuate pentru vaccinările obligatorii cuprinse in P.N. 1.1 – „Programul naţional de imunizare” se face pa baza de factură . Aceasta se va întocmi lunar şi se va depune la sediul D.S.P. Teleorman în primele 5 zile lucratoare ale lunii curente pentru luna anterioară însoţită de urmatoarele documente :

  • “DECONT PENTRU LUNA  ………../ANUL ……….” de justificare a consumului de produse provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional ;
  • Raportul generat de aplicaţia RENV (Registrul Electronic Naţional de Vaccinări) pentru luna de raportare,vizat de către compartimentul epidemiologie al D.S.P. Teleorman .

La întocmirea facturii se vor utiliza urmatoarele date pentru CUMPARATOR :

                  D.S.P.  TELEORMAN

                  C.U.I. – 4567980

                  Adresa : Alexandria, str. Avocat Alexandru Colfescu, nr. 79

                  Judet : Teleorman

                  Contul : RO44 TREZ 6065 0032 0X00 3606

                  Trezoreria Alexandria

DIRECTOR EXECUTIV

DR. MARIA MIOARA COMANA