Comunicat de presa – 29 martie 2013

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

A JUDEŢULUI TELEORMAN

Str. Av. Alexandru Colfescu Nr. 79, Cod 140048 , Alexandria

( 40 247 311 354  40 247 311 221 FAX  40 247 312 224

COMUNICAT DE PRESĂ

Pentru informarea si sprijinirea conducerii unităţilor sanitare cu paturi, publice şi private care funcţionează in judeţul nostru, vă facem cunoscut că în cadrul şedinţei de Guvern din data de 20.03.2013, a fost aprobată Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, care intră in vigoare începând cu data de 01.04.2013.

In cadrul actului normativ au fost introduse prevederi privind coplata, care se va încasa pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, nivelul minim al coplăţii fiind de 5 lei, iar cel maxim de 10 lei.Valoare coplăţii fiind stabilită de fiecare unitate sanitară cu paturi pe baza criteriilor proprii, cu avizul consiliului de administraţie al unităţii.

Exceptie de la coplata fac:

  • serviciile medicale spitaliceşti acordate de în secţiile paliative,
  • internările obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art.105, 113, 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale,
  • serviciile medicale acordate pacienţilor care necesită internare de lungă durată (360 zile),
  • serviciile acordate pacienţilor pentru care criteriul este urgenţa.
  • toţi copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă
  • bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
  • toate femeile însărcinate şi lăuzele,  pentru seriviciile medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care  nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale.
  • Pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei pe lună .

DIRECTOR EXECUTIV

DR.MARIA MIOARA COMANA