Comunicat

In atentia unitatilor de specialitate care realizeaza implementarea Programelor nationale de sanatate publica

  1. Furnizori publici de servicii medicale din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale – unitati sanitare cu paturi;
  2. Furnizori privati de servicii medicale : cabinete medicale de asistenta medicala primara, unitati medicale de tip C.

In conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3), din H.G. nr. 423/2022 privind aprobarea programelor nationale de sanatate, incepand cu data de 19 aprilie 2022 se desfasoara actiunea de contractare cu furnizorii de servicii medicale pentru implementarea Programelor nationale de sanatate publica, pe baza cererilor transmise Directiei de Sanatate Publica Teleorman, insotite de documentele prevazute in Normele tehnice aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 964/2022.

Termenul limita : 29 aprilie 2022.

Contractele încheiate cu furnizorii de serv1cn medicale vor intra m vigoare incepand cu data de 01 Mai 2022.

Potrivit prevederilor art. 5, alin. (4), din H.G. nr. 423.2022, in cazul în care unităţile de specialitate depun cererile însoţite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, ne­cesare încheierii contractelor, la alte termene decât cele stabilite şi comunicate de către Direcţiile de Sănătate  Publică şi nu participa la încheierea contractelor în termenele stabilite, acestea nu vor mai realiza implementarea programelor naţionale de sănătate până la termenul următor de contractare, cu excepţia situaţiilor ce constituie cazuri de forţă majoră, confirmate de autoritatea publică competentă, potrivit legii, şi notificate de îndată Direcţiei de Sănătate Publică.
 

Director executiv,
Angheloiu Gabriela

Director executiv adj. economic,
ec. Neagu Mirela

 

DOCUMENTE ATAȘATE