Campania: “Să cunoaştem, să prevenim, să protejăm – pentru siguranţa îngrijirii sănătăţii mamei şi nou-născutului!” * 1-30 septembrie 2021

Siguranţa pacientului este definită ca fiind  prevenirea erorilor de practică medicală şi a efectelor adeverse asociate îngrijirilor de sănătate. Extrapolând, siguranţa mamei şi a bebeluşului depind de capacitatea de a preveni şi diminua orice risc asociat asistenţei medicale, pentru o sarcină şi o naştere sănătoasă.

Sănătatea mamei şi a nou-născutului sunt importante şi nu trebuie să fie condiţionate de factorii socio-economici sau de condiţiile de viaţă. Îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale poate reduce considerabil numărul deceselor la sugari.

România prezenta în intervalul 2011-2020 o rată a natalităţii apropiată cu media UE înregistrand în intervalul 2015-2019 valori constant mai ridicate (peste 10‰), faţă de media blocului comunitar care a cunoscut scădere constantă a indicatorului (de la 10,1‰ în 2016 la 9,5‰ în 2019). În 2020 România înregistra o rată a natalităţii de 9,2‰.

În intervalul 2010-2019, tendinţa mortalităţii infantile în UE a prezentat valori relativ constante (4 ‰ în 2010, 3,7‰ în 2014, 3,6‰ în 2017) în timp ce în România indicatorul a cunoscut scădere graduală semnificativă, ţara noastră înregistrând în 2018 cea mai substanţială reducere cu valori de  6‰ comparativ cu media UE 3,5‰. În România, mortalitatea infantilă la genul masculin era mult mai ridicată decât la genul feminin. La masculin, se înregistra scădere de la 10,9‰ născuţi vii în 2010, la 6,6‰ născuţi vii în 2019, iar la feminin, valorile erau de asemenea, semnificativ scazute de la 8,6‰ născuţi vii în 2010, la 5,6‰ născuţi vii în 2019.

Rata mortalităţii materne în 2019 a fost de (0,11‰ născuţi vii) mai mică decât valorile înregistrate în 2010 (0,24‰ născuţi vii) şi 2011(0,25‰ născuţi vii) consemnate ca fiind cele mai ridicate în intervalul 2010-2019.  

*

Campania din acest an capătă o importanţă substanţială ţinând cont de povara semnificativă a riscurilor pentru care femeile şi nou-născuţii ar putea fi expuşi îngrijirii nesigure, agravată de întreruperea serviciilor esenţiale de sănătate cauzate de pandemia COVID-19, aceasta fiind desfăşurată sub auspiciile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Desfăşurată sub sloganul Să cunoaştem, să prevenim, să protejăm – pentru siguranţa îngrijirii sănătăţii mamei şi nou-născutului!”, campania derulată în România 2021 are cascop informarea femeilor despre siguranţa îngrijirilor mamei şi nou-născutului  şi promovarea de intervenţii preventive destinate reducerii riscurilor evitabile asociate sarcinii şi îngrijirii nou-născutului.

Campania are ca obiective:

  • Creşterea gradului de conştientizare cu privire la problemele siguranţei materne şi a nou-născuţilor, în special în timpul naşterii.
  • Creşterea nivelului de informare şi  conştientizare  a femeilor dar şi a  populaţiei generale cu privire la problemele siguranţei îngrijirii mamei şi a nou-născutului.
  • Creşterea nivelului de informare a femeilor despre intervenţii preventive destinate reducerii  riscurilor pentru sănătate evitabile asociate sarcinii şi îngrijirii nou-născutului.
  • Informarea femeilor din grupurile de populaţie vulnerabilă despre intervenţii preventive destinate reducerii riscurilor pentru sănătate evitabile asociate sarcinii şi îngrijirii nou-născutului.

În România, implicarea promotorilor sănătăţii în stimularea schimbării comportamentale a populaţiei, prin adoptarea unui stil de viaţă sănătos, reprezintă o modalitate accesibilă de prevenţie pentru siguranţa pacientului.

De asemenea, mediatizarea largă a campaniei din 2021, prin toate canalele de informare, poate ajuta publicul larg să conştientizeze importanţa cunoastrii, a prevenirii si protejării sănătăţii mamei si a nou-născutului.

În judeţul nostru, cu ocazia desfăşurării acestei campanii, se vor organiza  următoarele acţiuni, coordonate de   Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, prin  Compartimentul Evaluarea şi Pomovarea Sănătăţii: distribuirea materialelor informative către grupurile ţintă şi în social media; implicarea asistenţilor medicali comunitari si a mediatorilor sanitari spre derularea campaniei in comunitatile pe care le asista;  multiplicarea şi diseminarea pliantelor si posterelor campaniei in locurile publice; trimiterea, prin e-mail, a infograficului si a materialelor informative aferente campaniei către cabinetele medicale individuale din judeţ.

Să cunoaştem, să prevenim, să protejăm – pentru siguranţa îngrijirii sănătăţii mamei şi nou-născutului!

DOCUMENTE ATAȘATE