Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

  • Legea nr. 7/ 2004 – privind Codul de conduita al functionarilor publici;
  • Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata ( r2) cu modificarile si completarile ulterioare ;
  • Ordinul M.S. nr. 1078/2010 – privind aprobarea  Regulamentului de organizare si functionare  si a structurii organizatorice a directiilor de sanatate publica judetene;
  • Ordinul nr. 697/112/2011 al M.S. si al M.A.I. privind adoptarea normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta;
  • Ordinul M.S. nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordinul M.S. nr. 1338/ 31.07.2007 pentru aprobarea Normelor privind structura functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara , cu modificarile si completarile ulterioare;
  • HGR nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice.