Anunț

  Directia de Sanatate Publica judetul Teleorman organizeaza in conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea […]

Anunț

  Directia de Sanatate Publica judetul Teleorman organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier superior clasa […]