Anunț

 

Certificatul medical privind starea de sanatate a candidatilor care se vor inscrie la concursul de rezidentiat pe post si pe loc in Domeniul Medicina, Medicina dentara si Farmacie, sesiunea  19 noiembrie 2017, va fi eliberat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria, doamna doctor Robu Valentina Emilia – director medical, in care se va preciza ca este apt/inapt din punct de vedere medical ( fizic si neuropsihic ) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                        SEF BIROU RUNOS,

Dr. Maria Mioara Comana                                                       Ec. Florentina Ancu