Anunț taxe autorizare

In atentia societatilor comerciale, autoritatilor administratiei publice locale si institutiilor publice.

Incepand cu data de 01 iunie 2019 taxa pentru obtinerea autorizarilor emise de catre DSP Teleorman poate fi achitata cu ordin de plata
in contul RO05TREZ60620E365000XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Alexandria, CUI 4567980.

Pe ordinul de plata se va mentiona serviciul pentru care se achita taxa (notificare sau autorizare).

  • Notificare = 200 lei
  • Autorizare = 300 lei

Directia de Sanatate Publica Teleorman

 
DOCUMENT ATAȘAT