Anunț rezultate selecție dosare

REZULTATELE
SELECTIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT
DE CONSILIER I SUPERIOR – COMPARTIMENT  BUGET-FINANTE

  1. AVRAM CECILIA – ADMIS
  2. CURIMAN STEFANA – ADMIS

Secretar –  Bene Carmen  –  Sef Birou RUNOS