ANUNȚ RECRUTARE EXPERȚI

Direcția de Sănătate Publică Teleorman recrutează experiențe externe , PE POSTURI ÎN AFARA ORGANIGRAMEI, pentru echipa de implementare a proiectului ” Specializare personală pentru un sistem de sănătate modernă”, după cum se pot urmări:

 1. Formator blestem senior „Creșterea nivelului profesional profesional competențelor profesionale ale medicilor de familie în diagnosticarea prenatala pentru limitarea incidentelor bolilor genetice și a unei forme maligne congenitale
 2. Curs de expert formator „Creșterea nivelului competențelor profesionale ale medicilor de familie în diagnosticarea prenatala pentru limitarea incidentelor bolilor genetice și a unei malformații congenitale

Activarea trebuie desfășurată în cadrul proiectului Specializare personală pentru un sistem de sănătate modernă” proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritarară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe pentru profesioniștiilor din sectorul medical. Proiectul este implementat în parteneriat cu Fundația RAA, prin intermediul Direcției de Sănătate Publică a Teleormanului, Alba și Bihor.

 

Aspecte specifice privind selecția formatorilor : va fi selectat sau un echipament de format (formator senior + expert în formator) pentru minim 4 grupe de formare și maxim 7 grupe de formare . Grupul de forme este distribuit în urmărirea după urmărirea potului: Vaslui (1 grupa) Ploiești (1 grupa), Constanța (1 grupa) Drobeta Tr. Severin (1 Grupa) + 3 grupe Alexandria

Formular vor fi angajați pe cote determinate. Pentru fiecare grupă pregătită vor fi alocate 30 de minereuri (16 mine formate în fată și 14 minere pregătite). Activarea programului de formare se va desfășura după programarea următorului:

 • 4 minereuri / vineri începând cu ora 13.00
 • 6 minereuri / sâmbătă începând cu ora 9.00
 • 6 ore / duminică începând cu ora 9.00

În funcție de revizuire a unei pandemii de coronavirus și reglementări ulterioare ale autorităților competente, acest lucru poate fi modificat, punând la dispoziție și activități desfășurate online

 

Informații active pentru îngrijirea sunt selectate:

Experiențele selectează mai multe programe de educație medicală continuă pentru medicamente de familie pentru îngrijire vor fi contractate cu norme parțiale, sau pentru stabilirea timpului. Cursul vizat este   Creșterea nivelului profesional profesional competențelor profesionale ale medicilor de familie implicați în abordarea necesară pentru un pacient cu patologie psihiatrică – adicții” ”. Activitatea din partea de proiectare a părților în materie de îngrijire poate defini acest lucru A2.3 Organizarea cursurilor și derulării sistemului

 

RESPONSABILITĂȚILE FORMATORILOR SELECTATI

 1. Susținerea efectivă a unui program de educație medicală continuă în concordanță cu obiectivele proiectului, grupul țării și respectarea conținutului predat pentru proiectarea echipei.
 2. Rezolvați informații despre teoretice și după caz, și se aplică în ceea ce privește designul pentru a pune la dispoziție RAA, în crearea unor competențe profesionale ale medicilor participanți.
 3. Acordul necesară rezistență necesară în timpul lucrărilor teoretice și în practica de desfășurare aplicabilă.
 4. Participarea la întâlnirea organizată a unei echipe de implementare a unui proiect pentru stabilirea metodei unităților de livrare a conținutului și a altor detalii organizatorice semnificative.
 5. Oamenii pot avea o legătură permanentă sau un echipament de punere în a adăuga un proiect pentru respectarea detaliilor de organizare a unui program de educație medicală continuă și gestionarea documentelor pentru a solicita echipa de proiectare.
 6. Respecta programul de utilizare a unui sesiunilor de formare comunicată pentru a pune în funcțiune sau un echipament, inclusiv în timpul pregătirii înaintea unei cărți informaționale.
 7. Respectă calendarul vizitatorilor de evaluare a unui program de formare a anunțurilor de experiență de evaluare a unei părți din partea RAA.
 8. După caz, la sfârșitul sesiunilor de îngrijire sunt programate vizitele de evaluare din partea DSP Teleorman, formator senior va fi responsabil cu evaluarea secțiunilor de formă, menționând comunicarea cu experiența DSP.
 9. Propuneri de elaborează pentru alte nevoi identificate în timpul sesiunilor de formă și față sugestiilor ulterioare în continuare.
 10. Completează documentele de prezență ale participanților
 11. Intocmeste fise de pontaj și raporturi pentru activități prestate
 12. Derulați în caz de necesitate a activităților de formare online utilizând mijloacele de comunicare electronică

 

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ SOLICITATE formator senior:

 • Studii superioare absolvă cu diplomă de licență în medicină
 • Medici cu minim 5 ani de experiență didactică / academică a medicilor demonstrați cu adeverințe ale unui membru de învățare (facultate de medicină acreditată)

Sau

Medici formatori acreditați de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar (SNSPMPDS) prin Centrul Național de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar, cu minim 5 ani de experiență în formare.

 • Experiență în domeniul medical, în specialitatea respectivă (medicină de familie) – (minim 5 ani pentru formator senior)

 

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ SOLICITATE formator de experți:

 • Studii superioare absolvă cu diplomă de licență în medicină
 • Medici cu 1-5 ani de experiență didactică / academică a medicilor demonstrează cu adeverințe ale unității de învățare (facultate de medicină acreditată).

Sau

Medici formatori acreditați de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar (SNSPMPDS) prin Centrul Național de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar, cu 1 – 5 ani de experiență formare.

 • Aptitudini tehnice: cunostinte solide de utilizare pentru PC (Word, Excel, Power Point, browser Web),
 • Capacitate de planificare, bune abilități de comunicare, relaționare și utilizare eficientă în echipament.
 • Experiență în domeniul medical, în specialitatea respectivă (medicină de familie) – 5 ani
 • Se atașează fisele de post conform cerințelor de finanțe și termenilor de referință pentru selecția noastră

 

Criterii și probele pentru selecția experiențelor

 

 1. Deputatul documentar solicita mai jos – criteriu eliminatoriu
 • Cerere de înscriere în cazul de selecție cu indicarea denumirilor spotului pentru îngrijirea candidează;
 • CV în format EUROPASS în limba română în limba română în limba română cu caiet de sarcini proiectate și postate vizat, datat și semnat pentru fiecare pagină;
 • Copii conform cu originalul a actului de identitate sau a oricărui alt document care îngrijesc atesta identitate, după legii după caz;
 • Certificat de copii pentru criterii de identitate și documente ale identităților și ale actorilor de studii (certificarea se va efectua prin confruntare cu documente originale pentru secretarul comisiei);
 • Adeverințe / diplome și certificate de absolvire a îngrijirilor care atestă păstrarea unor specializări. Originalele sunt necesare pentru certificare;
 • Documente de îngrijire justificative atesta vechimea în muncă sau / sau în specialitate studiilor, respectiv îngrijirea unei ateste experiențe speciale necesare pentru ocuparea postului (ex: adeverințe de vechime în muncă și în specialitate studiile, CIM, fise de post, recomandări etc.) copii conform cu originalul;
 • Cazier judiciar sau declaration pe propria răspundere ca nu sunt antecedente penale care să fie incompatibile cu funcția pentru îngrijirea candidează; cazierul judiciar este prezentat obligatoriu pentru fiecare candidat desemnat castigator intr-un termen de 10 zile lucrătoare ale publicării rezultatului final al procesului de recrutare și selecție;
 • Adeverința medicală îngrijește sau atitudine de sănătate corectă pentru eliberare cu cel mult 6 luni anterioare de derulare a procedurilor de evidență și de selecție, pentru medicamente de familie pentru o candidați pentru a putea să se abilitate;
 • Declarație de disponibilitate privind timpul alocat;
 • Copie după certificatul de membru al Colegiului Medicilor (pentru formatori / medici după caz);
 • Copie după certificare de formator autorizat de SNSPMPDS (pentru formatori);
 • Declarație de acord a utilizării personalului completat și semnat;

 

Documentație lipsească, neconcordanță între informații despre dosar și documente solicitate candidați, depunere pentru a se afișa pe alta adresă atunci când este indicată în anunț, sau după termen limitat limită, atrag automat excluderea / respingerea dosarului candidatului

 

Informații privind modalitatea de depunere a documentelor necesare:

Aplica cuvânt fi depuse direct la DSP Teleorman, din Alexandria, Str. Alexandru Colfescu nr.79, Biroul Runos, secretarul comisiei – d-na Carmen Bene

Eventualele contestații pentru control, vor fi reduse în termeni de utilizare a calendarului, secretariat DSP Teleorman.

  

Calendarul păstrarea procedurilor de recrutare și selecție:

 1. Publicarea anunțului de selecție 24 aprilie 2020
 2. Termenul limită pentru depunerea procesului este 12 mai 2020 ora 16.00

Etapa I. Verificarea eligibilităților pentru depunerea tuturor candidaților

 1. Verificați o cerere de a vedea punctele de a vedea toate documentele de solicitare, precum și conformitatea în funcția de inițialitate – 13 mai 2020
 2. Afișarea listelor cu candidații admite – 13 mai 2020 ora 16

Etapa a II – o evaluare a candidaților în ceea ce privește stabilirea unui comisie de față

 1. Analiza Cv-uri și documente depuse cf. anexei 1 la OMS 689/2018, 14 mai 2020
 2. Verificarea cunoștințelor și / sau a atitudinii pentru candida este necesară prin interviuri individuale – 15 mai 2020 în momentul în care este prezentată 11 ora, este prezentată în mod special sau candidatură în fața comisiei de recrutare și selecție sediului DSP Teleorman, folosind tehnologie disponibilă pentru realizarea de transmisii video live. (cf. anexei 2 la OMS 689/2018) În acest caz, candidatura va fi opusă pentru tehnologia de transmisie video în direct.
 3. Publicarea rezultatelor procesului de recrutare și selecție – 15 mai 2020  ora 14
 4. Concursuri pentru primirea evenimentelor – 18 mai 2020 până la ora 14
 5. Analiza soluțiilor de soluționare a soluțiilor pentru o contestație se poate face pe 19 mai 2020
 6. Rezultatul Afișării poate fi finalizat / rezultat final la 20 mai 2020 până în ora 16 .

 

Manager Proiect
Sferle Sorin

Coordonator resurse umane
Bene Carmen

Aprobat
Director executiv
Cristea Stelian

DOCUMENT ATAȘAT