Anunt Nr. 6501 – 27 iulie 2012

MINISTERUL SANATATII

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA

A JUDETULUI TELEORMAN

Str. Av. Alex. Colfescu nr. 79

Loc. Alexandria, jud. Teleorman

Tel./fax: 0247.311.354/0247.312.224

Nr.  6501 din   27.07.2012.

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  TELEORMAN

ANUNŢĂ:

Direcţia de Sănătate Publică Teleorman organizează concurs, în conformitate cu  Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind,  organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,  pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de inspector principal – Compartimentul statistică/informatică în sănătate publică, cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul juridic.

Concursul se va desfăşura în data de 24 august 2012, ora 10,00 – proba scrisă şi 28 august 2012, ora 10,00 – interviul, la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Teleorman.

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul D.S.P.Teleorman din str. Av.Alexandru Colfescu nr. 79, Alexandria, zilnic intre orele 8,30 – 16,30 în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.

Bibliografia şi condiţiile de participare la concurs vor fi afişate la sediul D.S.P.Teleorman şi pe site-ul www.dsptr.ro.

Relaţii suplimentare la telefonul 0247.311.354.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Maria Mioara Comana