Anunt in atentia cabinetelor de asistenta primara – 24 aprilie 2013

MINISTERUL SANATATII

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA

A JUDETULUI TELEORMAN

Str. Av. Alexandru Colfescu Nr. 79, Cod 140048 Alexandria

( 40 247 311 354  40 247 311 221 FAX  40 247 312 224

 Către cabinetele de asistența primară,

Având în vedere  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014 şi Normelor tehnice de realizare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.422/29.03.2013, vă aducem la cunoștința faptul că:

Pentru încheierea contractului de furnizare de servicii medicale prevăzute în programele naţionale de sănătate publică, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, după cum urmează:

PN  I    Programele Naționale de Boli Transmisibile

1) – Programul Național de Imunizare

 (Se specifică fiecare program/subprogram/intervenţie pentru care se încheie contractul, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 pentru privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014 şi Normelor tehnice de realizare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/29.03.2013).

Începând cu data de 25.04.2013 vă rugăm să vă prezentați la DSP Teleorman cu următoarele acte în copie pentru încheierea contractului:

-Actul de înfiinţare/organizare,

-Autorizaţia sanitară de funcţionare,

-Dovada de evaluare,

-Codul fiscal,

-Contul bancar sau contul deschis la Trezoreria Statului

-Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru medic si p-entru personalul medico-sanitar angajat,

– Contract de furnizare de servicii medicale în asistenta medicala primara  încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Teleorman.

Director executiv,                                                         Director executiv adjunct economic,

Dr. Maria Mioara Comana                                                         Ec. Vasile Ionescu