Anunț de promovare personal contractual

Directia de Sanatate Publica Teleorman , organizeaza  in data de 09 august 2021, ora 10,00, examen de promovare in functia de biolog  in cadrul Laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica – Diagnostic microbiologic, in conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Examenul se va desfasura la sediul D.S.P.Teleorman din Alexandria, str.Mihaita Filipescu nr.32 si va consta intr-o proba scrisa.

Tematica si bibliografia sunt anexate.

DIRECTOR EXECUTIV,
STELIAN CRISTEA

SEF BIROU RUNOS,
FLORENTINA ANCU

Documente atasate: