ANUNȚ

ANUNȚ
privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unui post  vacant de medic specialist, confirmat in specialitatea medicina de laborator
in cadrul Laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica – Diagnostic microbiologic

 

Directia de Sanatate Publica a Judetului Teleorman, anunta ocuparea prin transfer la cerere, a postului de medic specialist, confirmat in specialitatea  medicina de laborator, in conformitate cu prevederile art.32, alin.(2), lit.b din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice , in data de 23.06.2022.

 

Conditii de participare pentru postul de medic specialist,confirmat in specialitatea  medicina de laborator in cadrul Laboratorului de diagnostic si investigare in sanatate publica – Diagnostic microbiologic.

 

  • medic specialist confirmat in specialitatea medicina de laborator;

 

Persoanele interesate pot depune, in termen de 5 zile lucratoare, de la data publicarii anuntului, respectiv 15.06.2022 – 21.06.2022, la Biroul RUNOS, urmatoarele documente:

  • Cererea de transfer;
  • Curriculum vitae, model comun european;
  • Copia actului de identitate;
  • Copie diploma de licenta si certificatul de medic specialist in specialitatea medicina de laborator;
  • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare pentru ocuparea functiei de medic specialist medicina de laborator

 

Actele de mai sus, se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de evaluare.

Selectia dosarelor are loc in data de 23.06.2022 si rezultatul acesteia se va afisa pe pagina de internet a institutiei.

In situatia in care sunt mai multi candidati pe post, se va realiza un interviu, data si ora interviului vor fi comunicate odata cu afisarea selectiei dosarelor.

 

DIRECTOR EXECUTIV,
FLORENTINA ANCU

SEF BIROU RUNOS,
CARMEN BENE

 

DOCUMENT ATAȘAT