Anunț

CATALOG DEFINITV CU PUNCTAJELE FINALE
la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de biolog
– Laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate publica –
Diagnostic microbiologic din data de 27.05.2022

 

Nr.crt. Cod de autentificare Punctaj obtinut la probele de concurs Rezultatul final ADMIS/RESPINS
Proba scrisa (A) Proba practica (B) Analiza activitatii profesionale (C)    
1 3375 97,75 puncte 100 puncte 197,75 puncte ADMIS

 

Comisia de examinare:

Stan Nicoleta – Presedinte

Ilincescu Victoria Aniana – Membru

Caraispas Doina – Membru

Ancu Florentina – Reprezentant M.S.

Mocanu Reli Alexandra – Secretar