ANALIZA PRIVIND MODUL DE COMASARE, CLASIFICARE ŞI ACREDITARE A SPITALELOR DIN JUDEŢUL TELEORMAN

In vederea asigurării dreptului la ocrotirea sănătatii şi a normelor europene, Guvernul Romaniei a aprobat Planul naţional de paturi pentru perioada 2011-2013.

In judeţul Teleorman s-au aprobat un numar total de 1800 de paturi, acesta reprezentănd numărul maxim de paturi pentru care Casele de Asigurări de Sănatate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu spitale publice şi private (în cazul în care la nivelul judeţului există un număr mai mare de paturi decăt cel prevazut de lege, CAS poate să organizeze licitaţii pentru contractarea unor servicii spitaliceşti.

[Descarca]