Ziua Mondială pentru Siguranţa Pacientului (ZMSP) * 17 septembrie 2019

 
În octombrie 2004, OMS a lansat programul WHO Patient Safety privind siguranţa pacientului, ca răspuns la o rezoluţie a Adunării Mondiale a Sănătăţii (2002), care solicita Organizaţiei şi Statelor Membre să acorde atenţie maximă acestei probleme. Programul WHO Patient Safety îşi propune să coordoneze, să difuzeze şi să accelereze îmbunătăţirea siguranţei pacienţilor în întreaga lume.

Ziua Mondială pentru Siguranţa Pacientului a fost creată pentru a facilita dezvoltarea politicilor şi practicilor privind siguranţa pacienţilor în toate Statele Membre OMS şi pentru a acţiona ca o forţă majoră la îmbunătăţirea siguranţei acestora.

Campania ZMSP din acest an, organizată pentru prima oară în România, cu tema Îngrijirile medicale în condiţii de siguranţă are ca scop Conştientizarea  profesioniştilor din domeniul furnizării serviciilor de sănătate, precum şi a pacienţilor asupra importanţei îngrijirilor medicale de calitate cât şi asupra siguranţei pacienţilor.

Obiectivele campaniei sunt:

  • informarea profesioniştilor din sănătate asupra importanţei îngrijirilor medicale în condiţii de siguranţă;
  • conştientizarea medicilor asupra necesităţii utilizării corecte a tehnologiilor şi instrumentelor pentru realizarea unui act medical mai sigur cu efecte secundare reduse;
  • informarea pacienţilor şi aparţinătorilor acestora asupra importanţei implicării eficiente în îngrijirea lor în cursul terapiei.

Strategia naţională de sănătate 2014 – 2020 şi Planul de acţiuni pe perioada 2014 – 2020 prevede o serie de direcţii strategice de acţiune şi măsuri printre care şi Creşterea gradului de siguranţă a pacientului şi a calităţii serviciilor medicale în unităţile sanitare prin:

  • introducerea evaluărilor de rutină ale performanţei la toate nivelurile de îngrijire folosind protocoale de estimare a performanţei pe diferite niveluri de îngrijire;
  • implementarea la nivel naţional a conceptului de siguranţă a pacientului precum şi a instrumentelor/ procedurilor aferente, bazate pe evidenţele/bunele practici internaţionale (OMS, UE);
  • elaborarea şi implementarea unui plan strategic naţional cuprinzând măsuri generale pentru îmbunatăţirea siguranţei pacientului; dezvoltarea şi implementarea programelor de raportare, investigare şi concluzionare privind evenimentele adverse;
  • dezvoltarea unor programe de cercetare privind siguranţa pacientului;
  • informarea-educarea populaţiei împotriva abuzului de antibiotice.

În judeţul Teleorman, cu ocazia ZMSP 2019 se vor organiza următoarele acţiuni: intalniri cu profesionistii din sanatate(medici si asistenti medicali),tiparirea si distribuirea materialelor informative in mediile sociale si in unitatile medicale,intalniri cu pacientii in unitatile spitalicesti, abordarea cetatenilor la domiciliile acestora de catre asistentii medicali comunitari si mediatorii sanitari si postarea de afise in locurile publice.