Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice (ZEIA)

zea

pls

Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice (ZEIA)

18 noiembrie 2015

Comunicat de presă

Rezistenţa la antibiotice – cauzată de uz impropriu şi/sau abuz – dezactivează unul dintre cele mai importante câştiguri ale medicinii moderne. Sănătatea şi viaţa a milioane de pacienţi depind de eficienţa antimicrobienelor (în principal antibiotice). După cum le valorificam astăzi, asa vom beneficia la nevoie noi şi copiii noştri mâine.

Noi mecanisme ale rezistenţei la medicamentele antimicrobiene  se dezvoltă zilnic, selectând bacterii sau ciuperci rezistente pentru care nu mai există remedii, cu toate antibiogramele încercate. Soluţia implică pacientii, medicii de familie, specialiştii din spitale, farmaciştii.

În acest context, tema ZEIA 2015 pune “Accentul pe administrarea prudentă a antimicrobienelor şi pe strategii consolidate pentru controlul infecţiilor în toate unitătile din sănătate”. ZEIA 2015 îşi propune să menţină ridicată atenţia specialiştilor faţă de bacteriile multirezistente notorii (Klebsiella, Stafilococus, Escherichia) şi lărgirea acesteia către Acinetobacterii, precum şi consolidarea atitudinii prudente a publicului în raport cu antibioticele.

   România se caracteriza prin consumuri mari de antibacteriene în ambulator (asistenţa primară, ce răspunde de 90% din consumul total) – înrăutăţire semnificativă faţă de 2014.

În aceste condiţii, este evidentă nevoia menţinerii şi sporirii nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei şi a personalului medical în privinţa abuzului de antibiotice.

 Combaterea automedicaţiei cu antibiotice  procurate în afara prescripţiei medicale reprezintă o obligaţie de conştiinţă a farmaciştilor şi o ţintă statornică a promotorilor sănătăţii.

Celebrarea ZEIA 2015 în judeţul nostru include următoarele evenimente publice: expunerea de postere,discutii indiciduale si de grup,organizarea de activitati in cabinetele medicale individuale,ambulatoriile de specialitate si unitati medicale cu paturi.

Participarea partenerilor noştri din media şi reflectarea largă a evenimentelor ZEIA 2015 poate contribui la salvarea unor vieţi ce pot fi compromise prin rezistenţa la antibiotice generată de prescrierea excesivă sau auto-administrarea „după ureche” a acestora.

Deci,administrati cu prudenta medicamentele antimicrobiene!