Rezultatele procedurii de selecţie experţi în cadrul proiectului „Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern!” Cod My SMIS 106519

Nr. crt

Numele si prenumele

Funcţia pentru care a candidat

Categoria

expert

Rezultat

1.

Parvu Simona

Coordonator naţional formare

Expert naţional,

5 -10 ani

ADMIS

2.

Catrinou Li liana

Expert acreditare CMR DSP Teleorman

Expert naţional,

5-10 ani

ADMIS

3.

Serban Amalia

Expert schimburi internaţionale

Expert naţional,

5 -10 ani

ADMIS

4.

Serban Amalia

Expert supervizare ştiinţifică

Expert naţional,

5 -10 ani

ADMIS

5.

Costin luliana Vica

Expert recrutare/administrare GT DSP Teleorman

Expert naţional,

5 -10 ani

ADMIS

Document atașat: