Rezultatele probei scrise a concursului pentru ocuparea unui post vacant de consilier debutant

Comisia de concurs, stabilita prin Dispoziţia nr. 113/08.05.2017, pentru concursul organizat in data de 06.06.2017 – proba scrisa- in vederea ocupării postului vacant de consilier debutant – Compartiment asistenta medicala si programe, in urma selecţiei dosarelor depuse, a stabilit următoarele:

  1. Tiganesteanu Ana Maria Mihaela – ADMIS
  2. Marcovici Alexandru Tiberiu – ADMIS
  3. Bogdan Silviu Cătălin – RESPINS – NU ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE CERUTE IN CEEA CE PRIVEŞTE DOMENIUL DE LICENŢA SOLICITAT SI ANUME ASISTENTA SOCIALA, EL AVAND DOMENIUL DE LICENŢA TEOLOGIE.

 

Descărcați documentul