Rezultatele FINALE ALE procedurii de selectie parteneri private

 

Nr. 730/27.01.2021

pentru incheierea unui acord de parteneriat în vederea elaborării şi depunerii unei cererii de finanțare aferente implementării proiectului  Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate de tip preventiv prin implementarea unui program de screening simultan pentru COVID_19 si tuberculoza pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii    in cadrul rpogramului   Programul Provocari in sanatatea publica la nivel European EEA Grants 2014 – 2020.

In conformitate cu prevederile apelului de selectie cu nr. 98 / 06.01.2021 publicat pe site-ul DSP Teleorman in data de 06.01.2021 , pentru propunerea de proiect  Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate de tip preventiv prin implementarea unui program de screening simultan pentru COVID_19 si tuberculoza pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii”   comisia de selectie numita in baza deciziei cu nr. 16/18.01.2021 a directorului executiv al DSP Teleorman, anunta urmatorul rezultat FINAL :

Nr. crt  Entitatea juridica Punctaj obtinut Rezultat
1.  ACOM – Asociația de Consiliere si Orientare in Munca 95 ADMIS

 

Director Executiv
Cristea Stelian

 
 
COMISIA DE SELECTIE PARTENERI
 
Președinte consilier superior
Ing. Popescu Ionela
 
Consilier superior
Neatu Raluca
 
Ing. Sferle Sorin,
sef birou AM
 
 
DOCUMENT ATAȘAT