Rezultate concurs după proba interviu

REZULTATELE  DUPA PROBA INTERVIU
la concursul  de recrutare  din  05.08.2021  pentru  ocuparea  postului vacant de consilier I superior –

Compartimentul buget-finante

  1. 5454 – 94  PUNCTE – ADMIS

Eventualele contestatii se depun la secretarul comisiei in cel mult  24 ore de la data afisarii in rezultatelor probei scrise.

Secretar comisie:
Bene Carmen  – consilier superior