Rezultat final ocupare post medic de familie

REZULTATUL FINAL
obtinut la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant
de medic specialitatea medicina de familie

 

Nr.crt. Cod de autentificare Punctaj obtinut la probele de concurs Rezultatul final ADMIS/

RESPINS

Proba scrisa(A) Proba practica (B) Analiza activitatii profesionale (C)  

233,1 puncte

ADMIS
1. 8539 97 puncte 90 puncte 46,1 puncte

 

Secretar,
Dr. Videa Eugenia – medic specialist igiena