PROIECT – POCU12607

PROIECT – POCU12607
CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE
PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE

  1. ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A SPECIALIȘTILOR (ASISTENT MEDICAL COMUNITAR si MEDIATOR SANITAR)
    (Runda a 11 a)– GRUP ȚINTĂ pentru componenta de Asistență Medicală Comunitară (descărcare)
  2. Lista AAPL-uri pentru Runda 11 Asistenti Medicali Comunitari (descărcare)
  3. Lista AAPL-uri pentru Runda 11 Mediatori Sanitari (descărcare)
  4. Formular Cerere inscriere procedura de recrutare si selectie a specialistilor AMC si MS (descărcare)