O R D I N nr. 232/21.03.2011

  • O R D I N nr. 232/21.03.2011 pentru aprobarea condiţiilor privind redistribuirea personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul unităţilor sanitare care se reorganizează ca şi cămine pentru persoane vârstnice, care nu a fost preluat de acestea,  în alte unităţi sanitare [Descarca]