LISTA CUPRINZAND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC DIN CADRUL D.S.P. TELEORMAN

1. Politici si strategii privind sanatatea populatiei din judetul Teleorman;

2. Acte normative care reglementeaza activitatea in domeniul sanatatii ,precum si functionarea institutiei- proiecte aflate in dezbatere publica sau aprobate/adoptate;

3. Bugetul de venituri si cheltuieli al D.S.P. Teleorman;

4. Structura organizatorica, atributiiledirectorilor, programul de functionare;

5. Numele persoanelor din conducerea institutiei, numere de telefon, fax, adresa de e-mail, program de audiente;

6. Bilantul contabil;

7. Surse financiare;

8. Date statistice, documentare referitoare la starea si evolutia starii de sanatate a populatiei, precum si la tendintele de evolutie ale diferitelor componente ale sistemului(indicatori);

9. Unele date statistice referitoare la personalul medical si la starea de sanatate a populatiei din mai multe state UE;

10. Asociatii profesionale: denumire, adresa , fax;

11. Communicate de presa.