Lista cu rezultatele la procedura de recrutare experti

 

ETAPA I Verificarea eligibilității dosarelor înregistrate din punct de vedere al existentei tuturor documentelor solicitate, precum si al conformității acestora cu originalul
(conform procesului verbal cu nr. 8717 /03.11.2020) al comisiei de recrutare si selecție

DOCUMENT ATAȘAT