În atenția tuturor localităților care au fântâni indundate

 

Având in vedere producerea unor inundaţii severe, va comunicam o serie de masuri care trebuie cunoscute si avute in vedere de populaţia afectata:

I. MASURI ADRESATE SURSELOR SI SISTEMELOR DE APA POTABILA
Deoarece consumul de apa din sursele (forajele) si fântânile afectate este interzis , acestea vor fi curatate , salubrizate , dezinfectate si analizate prin laboratorul DSP TELEORMAN.
Pana in momentul când apa devine corespunzătoare (lucru dovedit de analizele de laborator) se va consuma apa îmbuteliata , apa adusa in cisterne din zonele neafectate sau apa fiarta si răcită.
Important de ştiut este ca apa a cărei calitate a fost afectata datorita inundaţiilor nu poate fi folosita pentru spălatul vaselor, spălatul pe dinţi, spălatul pe mâini, spalarea alimentelor, pregătirea hranei, etc,

INSTRUCŢIUNI GENERALE PENTRU DEZINFECTIA FÂNTÂNILOR

 1. Pentru a efectua o dezinfectie corecta a apei de fantana , trebuie asigurata in prealabil asanarea si reconditionarea fântânii.
 2. In vederea dezinfectiei, fantana se goleşte si se curata , după care se laşa pana se umple cu apa si se calculează volumul acesteia.
 3. Dezinfectia fântânii se face cu substanţe clorigene sau dezinfectante care au aviz sanitar de folosire in acest scop, exemplu : clorura de var, hipoclorit de sodiu , cloramina, Javel.
 4. Fantana se acopera cu capac si după 24 ore de contact, se extrage apa din fantana si se arunca pana când dispare mirosul persistent de clor.

In localităţile in care exista microcentrale de aprovizionare cu apa , dispensarele teritoriale si producătorul de apa , sub îndrumarea DSP TELEORMAN , vor controla starea de igiena si calitatea apei distribuite , luând masurile necesare pentru ca apa sa îndeplinească cerinţele legale.In acest sens se va pune accent pe clorinarea corespunzătoare a apei distribuite populaţiei, pe igienizarea si dezinfectia perimetrelor de protecţie sanitara , a rezervoarelor si pe remedierea de urgenta a eventualelor defecţiuni.

II. MASURI PENTRU IGIENIZAREA SOLULUI SI DEŞEURILOR SOLIDE
Suprafeţele care au fost inundate vor fi salubrizate , adica se va proceda la îndepărtarea sedimentelor si deşeurilor aduse de apa si apoi se va face dezinfectia solului cu o soluţie clorigena 5-10 % (var cloros , cloramina sau Javel).
Sedimentele si deseurile se vor depozita in locuri special amenajate si vor fi dezinfectate de asemenea cu soluţii clorigene.

III. MASURI PENTRU IGIENIZAREA GRUPURILOR SANITARE SI LATRINELOR
Perimetrul closetelor individuale (scaunul si cabina) se va spala si dezinfecta, iar in interiorul acestora se vor turna 2-3 galeţi cu soluţie clorigena 10 %.
In cazul in care in localitate exista sistem de canalizare si statie de epurare , se va face dezinfectia întregului sistem de canalizare cu o soluţie clorigena 10% si se va face curăţirea statiei de epurare de eventualele depuneri si deşeuri solide aduse de inundaţii, asigurandu-se funcţionarea la parametrii corespunzători.

IV. MASURI DE IGIENIZARE IN CAZUL AFECTĂRII CIMITIRELOR
In cazul inundării cimitirelor umane se va proceda la salubrizarea terenului prin indepartarea sedimentelor si deşeurilor aduse de apa si se va trece la dezinfectia acestuia cu soluţie clorigena 5-10 %.

V. ALTE MASURI :
Cadavrele de animale vor fi adunate si se vor transporta la putui sec al localităţii sau se vor preda unităţilor de profil avand ca obiect de activitate neutralizarea acestora . Mijloacele de transport vor fi dezinfectate cu soluţie clorigena 5-10 % după fiecare transport.

 

IMPORTANT:
Este obligatoriu ca substanţele clorigene sa fie utilizate sub forma de soluţie.

Masurile pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin Boala diareica acuta, hepatita, etc.:

 • educaţia sanitara a populaţiei privind respectarea stricta a regulilor de igiena individuala, consumul alimentelor salubre si corect preparate, consumul de apa potabila ;

 

Deoarece unităţile cu profil alimentar adesea sunt distruse in timpul inundaţiilor, este posibil ca produsele alimentare sa fie serios deteriorate, impunandu-se controlul riguros al calitatii alimentelor inclusiv aprovizionarea cu alimente corespunzătoare igienico-sanitar al zonelor inundate.

 • se va interzice consumul alimentelor alterate ;
 • se impune distrugerea alimentelor intrate in contact cu apa de inundaţie, daca ele nu erau protejate in cutii de conserve ermetic închise ;
 • supravegherea unităţilor de alimentaţie publica si colectiva privind modul de preparare, păstrare si distribuire a produselor alimentare finite ;
 • pastrarea la rece a alimentelor perisabile ;
 • fructele si legumele vor fi bine spalate cu apa potabila sau fiarta ;
 • nu se va păstră mancarea pentru a Il-a zi. Se vor prefera conservele sterilizate si băuturile răcoritoare pasteurizate .apa imbuteliata
 • evacuarea corecta a deşeurilor solide si lichide.

 

EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIATA SI MUNCA,

DR. CALIN LAZARESCU